Regulamin sklepu internetowego

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Hiszpańskie delicje, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do firmy:

 • Polonia y Centro Europa – Marta Wojnar-Furlanetto
 • ul. Ariańska 15/21 * 31-505 Kraków

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • 1.1. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna
 • 1.2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze sprzedawcą umowę sprzedaży, która nie jest związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • 1.5. Sprzedawca – Polonia y Centro Europa – Marta Wojnar-Furlanetto.

2. Postanowienia wstępne

 • 2.1. Za pośrednictwem sklepu, sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem sklepu, kupujący może dokonać zakupu produktów dostępnych na stronach sklepu.
 • 2.2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki sprzedawcy i kupujących.
 • 2.3. Do korzystania ze sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w sklepie wystarczy:
 • dostęp do internetu
 • standardowy system operacyjny
 • standardowa przeglądarka internetowa
 • posiadanie aktywnego adresu mailowego.
 • 2.4. Kupujący nie może dokonać zakupu w sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 • 2.5. Zakazane podczas korzystania ze sklepu jest dostarczanie treści łamiących prawo, w szczególności poprzez przesyłanie tego typu treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie.
 • 2.6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • 3.1. Sprzedawca świadczy na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu.
 • 3.2. Podstawową usługą świadczoną przez sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz kupującego jest umożliwienie kupującemu złożenia zamówienia w sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w sklepie.
 • 3.3. Jeżeli kupujący zdecyduje się założyć konto w sklepie, sprzedawca będzie świadczył na rzecz kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie. W koncie przechowywane są dane kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu mailowego oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 • 3.4. Założenie konta w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego za pomocą automatycznego mechanizmu sklepu. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego między kupującym a sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a kupujący może w każdej chwili tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, usuwając konto.
 • 3.5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz kupującego i nie są odpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem sklepu.
 • 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i oraz zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych związanego z korzystaniem ze sklepu, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • 3.7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. Kupujący powinien poinformować sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
 • 3.8. Wszelkie zgłoszenia związane z niepoprawnym funkcjonowaniem sklepu kupujący może wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy info@hiszpanskiedelicje.com. W zgłoszeniu kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedawca rozpatrzy wszelkie zgłoszenia w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia i mailowo poinformuje klienta o ich rozstrzygnięciu, wysyłając odpowiedź na maila za pomocą którego została zgłoszona nieprawidłowość.

4. Składanie zamówienia

 • 4.1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 • 4.2. Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Zarejestruj się” lub w trakcie składania zamówienia.
 • 4.3. W celu złożenia zamówienia, kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”
 • zalogować się do swojego konta w sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia
 • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane
 • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie
 • zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować – kupujący akceptuje regulamin tylko, wtedy jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia – akceptacja regulaminu jest dobrowolna ale niezbędna do złożenia zamówienia
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • 4.4. Jeśli kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Stripe lub Paypal, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” kupujący zostanie przekierowany na stronę transakcyjną serwisu Stripe lub PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą uważa się za zawartą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem między kupującym a sprzedawcą.
 • 4.5. Jeśli kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Stripe lub Paypal, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą uważa się za zawartą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem między kupującym a sprzedawcą.
 • 4.6. W formularzu zamówienia kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach sprzedawcy. W takiej sytuacji kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających sprzedawcy na podjęcie kontaktu z kupującym, sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez kupującego.
 • 4.7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

5. Koszt dostawy

W zależności od ilości i wagi zamawianych przez Ciebie produktów, wybranej formy płatności i własnych preferencji, możesz wybrać jedną z form dostawy.

Całkowity koszt dostawy zobaczysz po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu najlepszej dla Ciebie formy dostawy i metody płatności – wówczas w podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty. 

Poniżej znajdziesz listę standardowych kosztów dostawy. Są to koszty wysyłki na terenie Polski. Jeśli chcesz zamówić wysyłkę do innego kraju, prosimy o kontakt.

Przesyłka krajowa
Koszt dostawy

Termin wysyłki: 

48 godz. do 5 dni.

6. Metody płatności

Przelewy24: AMERICAN EXPRESS - masterCard - VISA
stripe: VISA - MasterCard - Maestro - AMERICAN EXPRESS

Za zamówienie można zapłacić na kilka sposobów:

 • 6.1. Płatność szybkim przelewem elektronicznym Przelewy 24 (P24) lub Stripe. Ta metoda pozwala na opłacenie zamówienia przy użyciu zewnętrznego systemu płatności elektronicznych Przelewy 24 (P24) lub Stripe. Po zakończeniu zakupów zostaniecie przekierowani na stronę serwisu Przelewy 24 (P24) lub Stripe, gdzie możecie wybrać swój bank lub płatność kartą kredytową.
 • 6.2. Płatność przelewem tradycyjnym. W przypadku tej metody otrzymujecie od nas jedynie dane do wykonania samodzielnego przelewu bankowego, na przykład poprzez zalogowanie się do panelu banku, w którym macie konto. Cała transakcja jest przez Ciebie wykonywana samodzielnie, bez udziału naszego systemu.

7. Realizacja zamówienia

 • 7.1. Po złożeniu przez kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w 4 regulaminu, na adres poczty elektronicznej kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 • 7.2. Jeśli kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie maksymalnie 2 dni od chwili zawarcia umowy.
 • 7.3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 • 7.4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 • 7.5 Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 • 7.6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności za zamówienie, chyba, że kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
 • 7.7. Po zrealizowaniu zamówienia sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do kupującego.
 • 7.8. Wysyłka zamówienia do kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez kupującego zgodnie z 5 ust. 4 regulaminu.
 • 7.9. Czas dostawy zamówienia do kupującego zależy od wybranej przez kupującego metody wysyłki i liczony się od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z 5 regulaminu.

8. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 • 8.1. Konsument, który zawarł ze sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 • 8.2. Aby odstąpić od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 • 8.4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania odstąpienia od umowy przed upływem terminu od odstąpienia od umowy.
 • 8.5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam go odbierze. Do dotrzymania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 • 8.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 • 8.7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 • 8.8. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9. Odpowiedzialność za wady

 • 9.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu produkt wolny od wad.
 • 9.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • 9.3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad
 • żądać usunięcia wady
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • 9.4. Jeśli kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • 9.6. Kupujący może kontaktować się ze sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną jak również pocztą elektroniczną.
 • 9.7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 • 9.8. Szczegóły dotyczące rękojmi sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 556 – 576).

10. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://hiszpanskiedelicje.com/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • 11.1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • 11.2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • 11.3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 • 11.4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12. Postanowienia końcowe

 • 12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • 12.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • 12.3. Kupujący, którzy posiadają konto w sklepie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres mailowy przypisany do konta o każdej zmianie regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego regulaminu, kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta w dowolnej formie.
 • 12.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na nasz adres mailowy: info@hiszpanskiedelicje.com lub dzwoniąc pod numer +48 660 511 588.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanych zakupów!

Hiszpańskie delicje