Informacja prawna

Poniżej znajdziesz informację prawną dotyczącą strony internetowej Hiszpańskie delicje.

Informacje odnośnie właściciela strony:

 • Firma: Polonia y Centro Europa – Marta Wojnar-Furlanetto (dalej jako Polonia y Centro Europa)
 • Adres: ul. Ariańska 15/21 * 31-505 Kraków – Polska
 • E-mail: info@hiszpanskiedelicje.com
 • NIP: 678-128-90-90
 • PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

1. Wymagania techniczne

W celu zapewnienia poprawnego działania usług, konieczny jest dostęp do sieci internetowej oraz zainstalowanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej, na przykład: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Edge, etc. Zalecamy aby były to najnowsze, stabilne wersje tych przeglądarek.

2. Aktualizacje serwisu

 • 2.1. Aktualizacje serwisu udostępniane są Użytkownikowi nieodpłatnie.
 • 2.2. Użytkownik może zgłaszać sugestie dotyczące aktualizacji i nowych funkcji drogą mailową. 
 • 2.3. Aktualizacje serwisu będą wdrażane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz planem rozwoju.

3. Ogólne obowiązki Stron

 • 3.1. Serwis dostępny jest dla Użytkownikόw przez całą dobę za wyjątkiem krótkich przerw spowodowanych zdarzeniami losowymi lub wynikającymi z okresowej konserwacji serwisu.
 • 3.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów i przepisów prawa.
 • 3.3. Właścicielem całej treści wprowadzonej przez siebie do Serwisu/Witryny jest Polonia y Centro Europa.
 • 3.4. W przypadku otrzymania przez Polonia y Centro Europa zgłoszenia o niezgodności danych danych podanych przez Użytkownika, Polonia y Centro Europa ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.
 • 3.5. Polonia y Centro Europa zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych treści wprowadzonych przez Użytkownika na Witrynę lub jej podstrony.
 • 3.6. Polonia y Centro Europa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
 • przerw w dostawie usługi lub niedostępności serwisu niezależnych od niej lub będących następstwem zdarzeń, których nie mogła przewidzieć;
 • niepoprawnego funkcjonowania serwisu nie wynikającego z jej winy, takich jak np. błędy sieci telekomunikacyjnej;
 • dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane;
 • nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszej informacji prawnej;
 • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub podobnych zdarzeń.

4. Postanowienia końcowe

 • 4.1. Polonia y Centro Europa zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania promocji oraz do zmiany cen produktów w sklepie bez uszczerbku dla praw Kupującego, w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • 4.2. Polonia y Centro Europa zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w informacji prawnej. Do umów zawartych przed zmianą informacji prawnej stosuje się informację prawną obowiązującą w chwili zawarcia umowy.
 • 4.3. Nabywcy, którzy posiadają konto, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wysłaną na adres email przypisany do konta o każdej zmianie informacji prawnej. W przypadku braku akceptacji treści nowej informacji prawnej, Kupujący ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę na prowadzenie konta usuwając konto. Może także złożyć stosowne oświadczenie w dowolnej formie, adresowane do Polonia y Centro Europa, odnośnie wypowiedzenia umowy prowadzenia konta.
 • 4.4. Niniejsza informacja prawna obowiązuje od dnia 1.01.2021r.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na nasz adres mailowy: info@hiszpanskiedelicje.com lub dzwoniąc pod numer +48 660 511 588.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanych zakupów!

Hiszpańskie delicje